Bannerikuva

Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Creamaster Oy
Pursimiehenkatu 8, 24100 SALO

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Kimmo Kankare
kimmo.kankare(ät)creamaster.fi

 

REKISTERIN NIMI

Creamaster Oy asiakasrekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Creamaster Oy asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen.

Sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisterimme on suojatulla palvelimella ja salasanalla suojattuna.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelin, sähköpostiosoite, ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot, jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi verkkokaupan tilauksiin liittyvät tiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietojasi vastaanottavat:

   yrityksemme ja sen työntekijät
   tilitoimisto
   tilintarkastaja
   IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme sekä toiminnanohjausjärjestelmäämme

Henkilötietoja käsittelevät yhteistyökumppanit tai alihankkijat voivat olla sijoittautuneet Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jolloin henkilötietoja siirretään EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.

Creamaster Oy ei luovuta henkilötietoja muille kuin yrityksille jotka ovat tarpeellisia asiakassuhteen hoidon sekä kehittämisen vuoksi. Asiakastiedot merkitään myös uusien koneiden valmistajan takuurekisteriin. Tuotteen takuurekisteröinti on edellytys valmistajan myöntämän takuun voimassaololle.

Käytämme Google Analytics -ohjelmaa kerätäksemme tietoja siitä, miten verkkokauppaa käytetään. Tietojen avulla pyrimme saamaan käsityksen siitä, mitä verkkokaupan asiakkaat haluavat ja miten voimme parhaiten antaa asiakkaille hyvän käyttökokemuksen.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.